The Rebbe

 

משימתינו

יהדות ומסורת - בנכר כמו בבית

כישראלים - ותיקים כחדשים, מבוגרים כצעירים, מרגישים אנו באורח קבע רחוקים מהבית.

האוירה הטבעית של שבת וחג אותה חיינו, האדמה שכל כך קישרה בינינו ושכל כך קשורים אנו אליה חסרה לנו עד מאד. לאחוה המשפחתית של השכנים והחברים אין תחליף.

כשאנו מתרפקים על הגעגועים אל הסביבה והחברים של פעם, ומעלים זיכרונות בחברת מכרים, בלא משים גדלים להם ילדינו בנכר ללא השורשים שנטעו בקרבינו. הם חסרים את הערכים הבסיסיים של המסורת וההיסטוריה היהודית. ואת תחושת הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה" עליה גדלנו וחונכנו ועבורה הקרבנו את מיטב שנותינו.

החובה להחיות מחדש ערכים אלו ולהפכם לחלק אינטגרלי מחיי היום יום היא צו השעה והיא משימתינו!

הרבי מליובאוויטש - קברניטה של ספינת היהדות בדורינו, בדאגתו לכל יהודי באשר הוא, שלח את שלוחיו לכל פינה נידחת בעולם בה מתגוררים יהודים, על מנת להפיח בהם חיים יהודיים תוססים, ולהיות לעזר בכל תחומי החיים, מתוך דאגה ואהבה אמיתית לכל יהודי. הרבי רואה בהושטת יד עוזרת ליהודי באשר הוא מטרה עליונה, וברוח זו פועלים שלוחיו.

הרב יצחק ונעמי גרשוביץ -ילידי ארץ ישראל, נבחרו ע"י מרכז חב"ד העולמי  כשלוחי הרבי מליובאויטש אל קהילת דוברי העברית שבאיזור זה. והם עומדים לשירות אנשי הקהילה עם לב פתוח לכל אחד, במשך כל ימות השנה.

מרכז חב"ד לדוברי עברית מהווה כתובת לעזרה בכל עניין יהודי.